Regulamin

Proszę zapoznaj się z poniższym Regulaminem zanim rozpoczniesz korzystanie z My Casino Partners (Serwis), którego operatorem jest xxxxxxxxx. Dostęp do serwisu oraz korzystanie z niego jest uzależnione od akceptacji postanowień Regulaminu. Regulamin obowiązuje każdego użytkownika Serwisu. Poprzez dostęp do Serwisu oraz korzystanie z niego użytkownik jest zobowiązany. Jeżeli Partner nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem Regulamin nie jest uprawniony do korzystania z serwisu.

I Pojęcia

  • Kasyno - strona oferujaca gry hazardowe przez internet.
  • Partner - webmaster, osoba fizyczna lub prawna, akceptująca postanowienia Regulaminu My Casino Partners i promująca produkty Serwisu przez Internet.
  • Program Partnerski - agencja marketingowa specjalizująca się w dostarczaniu do Kasyna użytkowników zgodnie z postanowieniami Regulaminu
  • Gracz - Osoba fizyczna rejestrująca się w serwisie poprzez link partnera na przypisanym do nie j koncie.
  • Dochód - prowizja wypłacana Partnerowi za dostarczenie nowych użytkowników do Kasyna
  • Wypłata - dokładna wielkość funduszy zgromadzonych na koncie Partnera w Programie Partnerskim, którą Partner może wypłacić.
  • Prowizja - wynagrodzenie przysługujące Partnerowi zgodznie z obowiązującymi stawkami.
  • Okres raportowania - czas, w którym przeliczana jest prowizja należna partnerowi, po którym może ubiegać się o wypłatę.
  • Materiały marketingowe - używane przez Partnera i dostarczone przez Serwis narzędzia promujące Serwis.

II Konto Partnera

1. W momencie utowrzenia konta, Partner zobowiązny jest do podania dokładnych i aktualnych danych. Niespełnienie powyższego warunku skutkuje naruszeniem postanowień regulaminu, co może skutkować natychmiastową blokadą Konta Partnera w Serwisie.

2. Partner jest odpowiedzialny za podawania informacji, które gwarantują bezpieczeństwo dostępu do Konta Partnera oraz za wszelkie działania na koncie po wprowadzeniu nazwy użytkonika i hasła, bez względu na fakt, czy hasło jest w posiadaniu Użytkownika, czy osoby trzeciej.

3. Partner zobowiązuje się do nie przekazywania hasła. Partner zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Serwisu w przypadku uzyskania informacji o jakichkolwiek działaniach na Koncie Partnera, nie autoryzowanych przez Partnera.

4.Partner ma prawo zawiesić swoje konto lub zrezygnować zewspółpracy z My Casino Partners. Równiecześnie My Casino Partners, może przerpwać współpracę z Partnerem, jeśli współpracy nie przebiega w sposób prawidłowy, nie przynosi żadnych korzyści finansowych,lub jeśli Partner nie przestrzega któregoś punktu tego Regulaminu. 

5. Zakładając konto w programie lojalnościowym My Casino Partners, Partner jest zobowiązany podać wszystkie aktualne pełne informacje o sobie. Podanie nieprawdziwych lub starych informacji,lub zaniechanie przekazanie informacji o zmianach w warunkach współpracy,konto Partnera zostanie zablokowane. 

6.. My Casino Partners nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ston internetowych osób trzecich lub dostarczane przez te osoby usługi. My Casino Partners nie ponosi odpowiedzialności za

7. Serwis może natychmiastoo zawiesić dostep do konta bez wcześniejszego powiadomienia Partnera w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.

8. Wszystkie postanowienia Regulaminu są wiążące nawet po wypowiedzeniu umowy przez Serwis, w tym w szczególności dotyczące właśności intelektualnej, własności, odszkodowania oraz gwarancji.

9. Wraz wygaśnięciem Serwisu wszelkie prawa Partnera wynikajace niniejszego Regulaminu ulegają natychmiastowemu wygaśnięciu. Jeżeli Partner chce zamknąć konto może zaprzestać korzystania z Serwisu.

III Prowizja

1. Prowizja przysługująca Partnerowi jest obliczana jako procentowa wartość zysku netto Kasyna od gracza, który zarejestrował się w Kasynie poprzez link partnerski.

2. Powyższe dotyczy również Partnerów poleconych przez danego Partnera.

FUNKCJONALNE MATERIAŁY MARKETINGOWE

PK_728x90.gif

Nasz Program Partnerski oparty jest na prostej, aczkolwiek efektywnej zasadzie: Nasi affilianci są naszymi partnerami. Dostarczymy Tobie najbardziej efektywne materiały marketingowe. Zachęcamy do wypróbowania naszego zestawu narzędzi, które zwiększyły konwersję o ponad 25%.

Dowiedz się więcej

POLECANE PROMOCJE

Pan-238x218.gif